Juniorenweekend 2024

Connected!

We hebben een geweldig weekend gehad met een grote groep junioren.

Onze activiteiten bestonden o.a. uit een bezoek aan het trampolinepark, diverse sport-en spelactiviteiten en studies met verdieping in het geloof.

Ons thema was dit weekend ‘Connected'. We merken steeds meer dat de junioren door middel van de kampen met elkaar optrekken en dat vinden we enorm gaaf. Maar wat we nog belangrijker vinden is dat ze connecten met de Heere God.

Tijdens de studies hebben we aan de hand van Gods Woord dit thema samen met de junioren uitgediept en geprobeerd ze handvatten te geven voor de dagelijkse praktijk van het (geloofs)leven.

We kijken nu alweer uit naar het voorjaarsweekend dat zal plaatsvinden in Ter Aar (Het Zwaluwnest) in het weekend van 15 tot 17 maart 2024. Prijs: € 85,00. O ja, je moet wel in klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs zitten.

Ben jij er dan ook weer bij?! Meld je dan hier aan.

Groetjes van de leiding,
Marjanne, Janneke, Ina, Jorien, Esther, Lisa, Laurie, Laurens, Simeon, Niels, Thomas, Jaap en Sadrach.