Visie

Aktieradius Jeugdwerk wil door middel van activiteiten als kinderkampen, juniorenkampen en -weekenden en jeugdweken en -weekenden jonge mensen in contact brengen met de Bijbel, het Woord van God. Daarbij staat de Heere Jezus Christus centraal, Die Zichzelf gegeven heeft om ons te redden. Ook willen we jonge gelovigen helpen te groeien in het geloof om hen volmaakt te doen zijn in Christus. Dit doen we vanuit de Bijbel, Gods Woord, dat ons wijsheid en inzicht geeft, opvoedt en toerust tot het goede werk dat God heeft voorbereid (Kolossenzen 1:28 en 2 Timotheüs 3:14-17).