Gegevensbescherming

Op deze pagina lees je hoe wij met je gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je je opgeeft voor een activiteit worden tijdens dit proces je NAW-gegevens, je emailadres, (eventueel) je telefoonnummer en eventueel een foto gevraagd. Ook kun je aangeven of er bijzonderheden zijn. Wanneer jij jonger dan 16 jaar bent, gaan we ervan uit dat je ouders op de hoogte zijn van het feit dat je deze gegevens aan ons doorgeeft.
De gegevens die je aan ons geeft, komen via een beveiligde verbinding bij ons binnen en worden offline opgeslagen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om. Zij worden alleen gebruikt ten behoeve van onze eigen activiteiten en in principe niet beschikbaar gesteld aan derden. Waar dat wel het geval is (te denken valt aan informatie voor accommodaties waar we onze activiteiten houden), beperkt zich dit - hooguit en afhankelijk waarvoor - tot naam, woonplaats, geslacht en dieet. Je overige gegevens worden alleen met jouw toestemming gedeeld met andere deelnemers.

Je gegevens worden alleen met jouw toestemming gedeeld met andere deelnemers. Vraagt iemand bijvoorbeeld of hij/zij kan meerijden met jou/jouw ouders, dan nemen wij eerst met jou/jouw ouders contact of we deze gegevens mogen doorgeven.
Tevens worden deelnemerslijsten beschikbaar gesteld aan de hoofdleiding van het kamp, die gegevens van deze lijsten kan doorgeven aan overige leiding. Bijvoorbeeld om spellen te organiseren.
Wij verzamelen en verwerken je gegevens om je aanmelding te kunnen afhandelen; om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om je daadwerkelijk in te schrijven.

Tijdens het bestelproces kun je ook aangeven of je TijdseinMail wel of niet wilt ontvangen. TijdseinMail is een één-maandelijkse digitale nieuwsbrief met relevante informatie over het werk van Stichting Het Morgenrood, waaronder AMEN Bijbelmagazine, Everread Uitgevers en Aktieradius Jeugdwerk vallen.

Stichting Het Morgenrood bewaart je persoonsgegevens met het oog op eventuele toekomstige aanmeldingen en om je (via TijdseinMail) op de hoogte te houden van activiteiten. Je hebt altijd het recht om je gegevens uit onze administratie te laten verwijderen. Zodra je dit hebt aangegeven, verwijderen we je gegevens uit onze administratie.

Statistische gegevens
Op aktieradius.nl wordt geen gebruik gemaakt van software die statistieken met betrekking tot het gebruik van de site vervaardigt (zoals Google Analytics).

Cookieverklaring
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Bekijk hier ons Privacy Statement (je wordt in een nieuw venster gelinkt naar de website van Het Morgenrood)