Direct opgeven

Gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Niet verplicht, wel erg handig!
Heb je geen emailadres, vul dan dat van één van je ouder(s)/verzorgende(n) in
Niet verplicht, wel erg handig voor de leiding!
Activiteiten 2019
Met de bus naar kamp!
Het kan heel voordelig zijn om met de bus te reizen! Om een idee te krijgen van de autokosten van bijvoorbeeld Utrecht naar kamp vice versa (je rijdt als ouder immers ook weer terug): 2 x 200 km x € 0,19 = € 38,00. Het scheelt bovendien ruim 4 uur. Natuurlijk moet uw kind er wel 'aan toe' zijn om al vanaf de opstapplaats samen met andere kampers te reizen. Wij zorgen er in ieder geval voor dat er ook leiding van de kampen meereist en dat het een gezellige reis wordt!
Opmerkingen
Herziene Statenvertaling

Tijdens onze activiteiten gebruiken wij de Herziene Statenvertaling (HSV). Als je deze hebt, neem hem dan mee. Heb je die niet, dan krijg je er één van ons! Je kunt dit hieronder aangeven. Je mag slechts eenmaal van deze actie gebruikmaken. Aan het begin van het kamp of het weekend waaraan je deelneemt, ontvang jij je Bijbel!

Blijf op de hoogte
Maximaal 4 keer per jaar verschijnt het gratis mededelingenblad TijdseinPost. Daarnaast is er de digitale maandelijkse nieuwsbrief TijdseinMail ontvangen. In beide staat voor jou relevante informatie over het werk van Stichting Het Morgenrood, waar AMEN Bijbelmagazine, Everread Uitgevers en Aktieradius Jeugdwerk onder vallen. Je kunt hieronder aangeven of en hoe je op de hoogte wilt blijven.
Deze keuze heeft alleen betrekking op de deelnemer, niet op de ouder(s)/verzorger(s)