Kinderkamp 2021

Maandag 14 juni 2021

Wéér wat dichter bij de datum van het kinderkamp! Inmiddels hebben we een thema:

Op 1 juli a.s. nemen we de definitieve beslissing of het kinderkamp doorgaat!

Het kinderkamp in 2021 staat gepland op zaterdag 24 juli t/m vrijdag 30 juli en wel in Rijssen.
De prijs bedraagt € 165,00. De factuur wordt pas enkele weken voor aanvang van het kamp verstuurd.
Aanmelden kan hier!