Juniorenkamp 2021

Met pijn in ons hart moeten we het juniorenkamp van 2021 ook annuleren. Evenals vorig jaar zijn de corona-maatregelen niet verenigbaar met de manier waarop een juniorenkamp plaatsvindt. De leiding is onder meer verplicht om 1,5 meter afstand tot de jeugd te bewaren waardoor het normale en veilige contact onderling niet mogelijk is. Ook mag er slechts een maximum aantal gasten door de accommodatie ontvangen worden. Vanuit de kamplocatie is aangegeven dat de eigenaar geen groen licht durft te geven.

We hopen dat het in het najaar mogelijk zal zijn een juniorenweekend te organiseren. Wij houden je daarover op de hoogte op onze website.